Zekere zorg voor iedereen, dichtbij met een warm hart

Bij Hera Zorg staat de cliënt centraal. Samen met de zorgprofessional zoeken wij naar de beste oplossing voor al uw zorgvragen. Persoonlijke aandacht en toewijding alle dagen van de week.

LEES MEER

Kwaliteit… de normaalste zaak van de wereld!

Hera Zorg staat voor hoogwaarde kwaliteit zorg op maat, waarbij het belang van de cliënt altijd centraal staat. Kwaliteit van zorg geldt voor de client en de medewerkers. Het gaat hierbij om het in overeenstemming brengen van de verwachtingen van de cliënt binnen de doelstellingen van de organisatie.

Hera Zorg is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en de wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Wij overleggen steeds met de cliënt wat voor hem of haar belangrijk is, daarbij in het bijzonder rekening houdend met de culturele achtergrond van de cliënt.

Zorg voor kwaliteit is binnen Hera Zorg ieders zorg!

Het is juist prettig als u in uw eigen omgeving gepaste zorg kunt ontvangen. Wij bieden een breed pakket van thuiszorg aan. 

LEES MEER

Persoonlijke Verzorging

Diensten

Huishoudelijke Verzorging

Huishoudelijke zorg is juist prettig als het huishouden te zwaar voor u wordt, bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte.

LEES MEER

Revalidatie & Herstel

Wij zorgen ervoor dat u in uw eigen omgeving weer op de juiste manier kunt herstellen. 

LEES MEER

Verpleging

Wij bieden gespecialiseerde verpleging bij u thuis met ons professionele team van verplegers.

Wij leveren persoonlijke begeleiding aan kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking thuis of tijdens de vrijetijdsbesteding.

LEES MEER

Begeleiding

Afscheid nemen op een waardige manier, zonder praktische zorgen. Palliatieve zorg wordt uitsluitend aangeboden in samenwerking met een gespecialiseerde ketenpartner.

LEES MEER

Palliatieve zorg

Een actief leven levert een bijdrage aan een gezondere maatschappij. Fit 4U is speciaal daarvoor in het leven geroepen, om juist 50 plussers te laten bewegen.

BETER VOOR U!

Wij bieden aangepaste fitnessprogramma’s aan voor senioren onder begeleiding van deskundige trainers. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wij kijken naar u als mens in zijn geheel, uw lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid. Wij houden rekening met uw culturele achtergond en levensbeschouwing alles hangt samen en daarom zullen wij u altijd met respect behandelen en uw privacy waarborgen.

Houdt eigen regie op uw leven voor een langer gezond en gelukkig leven, wij passen onze zorg op u aan.

Kwaliteit en en betrokkenheid zodat het beter is voor u!

J.C. van Markenlaan 3-11

2285 LV  Rijswijk

Tel: 070 222 80 89

Mob: 06 16 48 53 55

E-mail: info@herazorg.nl